logo
✅️Khởi tạo máy chủ ngay lập tức
✅️ Sao lưu hằng tuần
✅️ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
✅️ Ổ cứng SSD VNMe cực khoẻ
✅️ Máy chủ hiệu năng cao
VPS Gói VIỆT NAM 1
CẤU HÌNH
CPU: 1 Core
RAM: 1 GB
Ổ CỨNG
Disk SSD: 20 GB
IPv4
IP Riêng
TỐC ĐỘ MẠNG
100mbs/10gbs
HỆ ĐIỀU HÀNH
Windows - Centos - Ubuntu - Linux
GIA HẠN
80,000đ/Tháng
Đặt Mua

VPS Gói :5
CẤU HÌNH
CPU: 1 Core
RAM: 1 GB
Ổ CỨNG
Disk SSD: 20 GB
IPv4
IP Riêng
TỐC ĐỘ MẠNG
100mbs/10gbs
HỆ ĐIỀU HÀNH
Windows - Centos - Ubuntu - Linux
GIA HẠN
80,000đ/Tháng
Đặt Mua

VPS Gói :4
CẤU HÌNH
CPU: 1 Core
RAM: 1 GB
Ổ CỨNG
Disk SSD: 20 GB
IPv4
IP Riêng
TỐC ĐỘ MẠNG
100mbs/10gbs
HỆ ĐIỀU HÀNH
Windows - Centos - Ubuntu - Linux
GIA HẠN
80,000đ/Tháng
Đặt Mua

VPS Gói :3
CẤU HÌNH
CPU: 1 Core
RAM: 1 GB
Ổ CỨNG
Disk SSD: 20 GB
IPv4
IP Riêng
TỐC ĐỘ MẠNG
100mbs/10gbs
HỆ ĐIỀU HÀNH
Windows - Centos - Ubuntu - Linux
GIA HẠN
80,000đ/Tháng
Đặt Mua

VPS Gói :2
Ổ CỨNG
Disk SSD: 20 GB
IPv4
IP Riêng
TỐC ĐỘ MẠNG
100mbs/10gbs
HỆ ĐIỀU HÀNH
Windows - Centos - Ubuntu - Linux
GIA HẠN
80,000đ/Tháng
Đặt Mua

Theo dõi chúng tôi ngay để không bị bỏ lỡ các khuyến mãi mới nhất!